Bootstrap
icon Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2019-2022 Redistributable Package Hybrid [23.01.2022]

Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2019-2022 Redistributable Package Hybrid [23.01.2022]

từ 23/01/2022

Mô tả

Gói Microsoft Visual C ++ Redistributable cài đặt các thành phần thời gian chạy của thư viện Visual C ++ cần thiết để chạy các ứng dụng được phát triển bằng Visual C ++ trên máy tính không được cài đặt Visual C ++. Phương thức tích hợp là SVCPACK (T13) và cũng có thể được cài đặt trực tiếp "hệ thống.
Chia sẻ và tải về miễn phí

Ủng hộ tác giả của tệp tin này bằng cách chia sẻ trang này lên mạng xã hội để có thể tải xuống tệp tin hoàn toàn miễn phí.

Download (72.76 MB)
hướng dẫn tải tập tin torrent
Thông tin
Chuyên mục Windows / Giáo dục - Học tập
Phát triển Chưa xác định
Phiên bản từ 23/01/2022
Phát hành
Cập nhật

Download top tải về phần mềm Windows, game Windows, phần mềm MacOS, game MacOS mã nguồn, theme, PHP Scripts, templates, Plugins HTML, WordPress, Android, iOS

Email: admin@chogiare.vn để được hỗ trợ.